• Det finnes mange ulike typer lån.
  • Man kan dele de inn i lån med sikkerhet og usikrede lån.

De aller fleste tar opp noen form for lån i løpet av livet. Det kan enten være lån med en sikkerhet for lånet, som for eksempel et boliglån med sikkerhet i selve boligen, eller et lån uten sikkerhet. Å låne penger har en kostnad i form av rentene man betaler og et lån må i utgangspunktet alltid betales tilbake. Det er derfor greit å være kjent med de ulike låntyper som finnes.

Videre skal vi gå igjennom seks ulike typer banklån, sortert etter omtrent hvor aktuelle de er for nordmenn. Vi begynner først med boliglån som en majoritet av oss har. Så fortsetter vi med billån som også er vanlig og forbrukslån. Etter det ser vi på refinansiering og rammelån med sikkerhet i bolig. Til slutt avslutter vi med et litt mer spesielt lån, nemlig valutalån i noen annen valuta enn norske kroner.

Boliglån

En stor majoritet av oss har boliglån. Det er enkelt og greit et lån med sikkerhet i boligen. Det betyr at man kan få et relativt stort lån med en relativt lav rente, fordi banken har sikkerhet i boligen og vet at hvis kunden slutter å betale på lånet har banken pant i boligen og kan selge den for å dekke lånet. Dette betyr også at man kan miste hjemmet hvis man ikke betaler.

I Norge så er det gunstig å eie sin egen bolig, det beror blant annet på at man får trekke fra rentekostnader på skatten som betyr at noe av det man betaler i renter på boliglånet får man tilbake på skatten. Det finnes egentlig ingen argumenter mot å eie egen bolig og ha et boliglån hvis man har økonomi som gjør at man kvalifiserer til det. Det er tøff konkurranse i boliglånmarkedet.

Billån

De fleste som har bil har også et billån som finansierer en andel av kjøpesummen. Banken har da sikkerhet i bilen, og det stilles vanligvis krav til at bilen er fullforsikret så at banken alltid har noe å faktisk ta pant i. Det finnes mange som tilbyr billån, og det kan være verdt å følge med på kampanjer fra forhandlere, noen ganger er det mulig å få en rente helt ned under 2 %.

  • Det finnes egne grønne billån til elbil med rimelig rente
  • Følg med på kampanjer med ekstra gunstig rente

Usikret lån – forbrukslån

Forbrukslån er et usikret lån som man altså får uten at man stiller sikkerhet med noe som en bolig eller bil. Men det betyr selvfølgelig ikke at man står helt uten ansvar. Hvis man misligholder et forbrukslån vil banken før eller senere prøve å inndrive kravet inkludert gjennom å fremme krav mot andre ting man eier som bolig eller bil. Eneste forskjellen er at boliglånet for eksempel har prioritet på boligen.

Rammelån

Rammelån kan være et smart lån for den som har et boliglån som er godt nedbetalt. Da kan man låne til en gunstig rente innenfor en del av boligens verdi.

Man får en ramme på et beløp som banken vurderer at man kan betjene og så kan man selv ta ut penger når man har behov for det. En risiko med rammelån er at ting man finansierer får sammen nedbetalingstid som boligen – ofte mange år.

Refinansieringslån

Hvis man har mange smålån og kreditter kan det være lurt å refinansiere ved å samle disse lånene i et rimeligere lån med lavere rente og færre gebyrer. Les mer om refinansiering hos Sparebanken Øst, samt hvilke fordeler det kan gi deg som låntaker.

Når man merker at mengden smålån begynner å komme ut av kontroll bør man definitivt vurdere refinansiering. Det finnes flere aktører som sammenligner ulike tilbud og finner det beste tilbudet for en. Det er viktig å se både på rentenivå og vilkår og betingelser.

Valutalån

Til slutt et litt mer uvanlig lån. Det er mulig å ta opp lån i andre valutaer enn norske kroner. For noen år siden ble det markedsført valutalån i blant annet sveitsiske franc. Hensikten var å dra nytte av den mye lavere renten i Sveits. Men dette ble en svært dårlig deal for enkelte når valutakursen endret seg dramatisk og man tapet mye penger på det. Valutalån er for spesielt interesserte.