Refinansiering kan være en lønnsom måte å benytte et lån uten sikkerhet på. Det er kanskje den beste måten å nedbetale gjeld og bevilge lån du har. 

Refinansiering kan dessuten fungere som en sparemetode og gir deg kontrollen over økonomien tilbake. Ikke bare vil du kunne få til å raskere nedbetale gjeld, men du vil også få mer til overs. 

Med refinansiering har du mange muligheter og du er ikke nødt til å forholde deg til den banken du allerede har lån i. Dette er når det lønner seg å søke om refinansiering.

Hva er definisjonen på refinansiering?

Det heter seg at det er billigere med ett stort lån enn flere små. Refinansiering er en metode å benytte et usikret lån på, for eksempel et forbrukslån. Det kan være en sparemetode eller å få bedre oversikt over eksisterende gjeld og lån. 

Du har aller mest å hente på refinansiering om du allerede har ett eller to forbrukslån og/eller kredittkortgjeld på ett eller flere kort. Dette er fordi renten på et forbrukslån (det nye lånet du tar opp for å refinansiere) er lavere enn ved andre låneformer.

 • Bedre rentebetingelser
 • Øker lånerammen
 • Samler alle lån under ett

Ved refinansiering kan du samle alle lån og gjeld på inntil 600 000 kroner, og få nye og bedre betingelser enn det du allerede har. Du har også mulighet til å flytte alle lån ved å ta opp et nytt forbrukslån for deretter å refinansiere det i en annen bank. 

Rentenivået avhenger av kredittscoren din og hva den enkelte bank kan tilby. Undersøkelser viser at stadig flere bankkunder bruker lån uten sikkerhet for å samle annen gjeld eller bare bytter bank for bedre tjenester og betingelser.

Fordeler med refinansiering

Den største fordelen med å refinansiere, er å redusere antall gebyr og en bedre rente sett under ett. Uavhengig antall lån eller eksisterende gjeld, så betaler du det samme beløpet hver måned. En større andel går til avdrag i stedet for til renter og gebyrer. 

Du har dessuten én nedbetalingsplan og én sluttdato å forholde deg til. Opplevelsen av uforutsigbarhet og at du forholder deg til én avtale, gjør at du blir raskere gjeldsfri. En bedre oversikt over eksisterende gjeld, gir også bedre økonomisk kontroll. Du sparer lånekostnader du ville hatt ellers og kan bruke dette til å betale avdrag. Alt tatt i betraktning vil du kunne nedbetale samlet gjeld raskere.

 • Bedre økonomisk kontroll og samlet oversikt i nettbank
 • Lur sparemetode
 • Samler mange smålån og kredittkortgjeld
 • For å kvitte seg med eksisterende gjeld
 • En nedbetalingsplan over alle lån
 • Inntil 15 års og fleksibel nedbetalingstid
 • Ett terminbeløp for alle lån
 • Ingen etableringsgebyr og færre gebyr til sammen

Når du bør refinansiere

I utgangspunkter bør du alltid undersøke muligheter for å refinansiere om det skaffer deg penger til overs eller om du vil spare penger. Har du forbrukslån og/kredittkortlån er det grunn nok til å refinansiere og hvor du har mest å hente ved å få et lavere rentenivå. 

Men uavhengig type lån er det ekstra penger å få ved finansiering dersom du har tatt opp en stor lånesum eller det kan se ut til at du vil få betalingsproblemer. Refinansieringen kan være det som må til for å unngå inkasso og betalingsanmerkning.

 • Ved mange smålån og kredittkortgjeld
 • For å få penger til overs ved for eksempel et boliglån
 • Du ønsker å øke lånerammen på eksisterende lån
 • Når barna skal kjøpe sin første bolig

Det første du må gjøre for å refinansiere på best mulig måte, er å sørge for å samle alle smålån. Du bør ha full oversikt over månedlige inntekt, månedlige utgifter og utestående lån og kreditter. Gjeldsregisteret viser deg full oversikt over all gjeld du har. 

I tillegg til eksisterende gjeld bør du finne ut av hva effektiv rente og løpetiden er på hvert enkelt lån. Hvis ikke du gjør forarbeidet risikerer du å sette deg i enda mer gjeld.

Deretter søker du om et samlet beløp i form av et nytt forbrukslån, med en ny nedbetalingsplan. Husk at det er gratis og uforpliktende å innhente tilbud om refinansiering. 

Du søker enkelt digitalt og til flere tilbydere samtidig. Det viktigste er å få oversikt over alle lån, kreditorer og utestående krav, sette opp budsjett, og skape struktur i nettbanken og planlegge hvordan du skal nedbetale lånet og når før du refinansierer.

Andre lønnsomme situasjoner

Refinansiering er spesielt lønnsomt om du har et boliglån. Dette fordi boliglån er en så stor lånesum at renteforskjellene du får ved å bytte bank vil være betydelige. Mange refinansierer boliglånet med sikkerhet i boligen for å realisere hyttedrømmen eller kjøpe bil. 

Du kan bake flere lån inne i boliglånet som en type refinansiering. Mange refinansierer også boliglånet for å hjelpe barna inn på boligmarkedet. Frigjorte midler kan fort omgjøres til å dekke egenkapitalkravet ved boligkjøp. 

Det kan være hensiktsmessig å refinansiere om du ønsker å øke rammen på det lånet du allerede har. Å låne mer penger kalles opplåning på fagspråket. Opplåning kan ofte lønne seg fremfor å å ta opp andre lån med høyere rente.